Drodzy Rodzice, Opiekunowie, dnia 1.09.2021r. w naszym przedszkolu nie będzie uroczystego rozpoczęcia. Zapraszamy wszystkie dzieci w godzinach funkcjonowania placówki:

CIASNA 7:00 DO 16:00

GLINICA 7:00 DO 16:00

ZBOROWSKIE 8:00 DO 14:30

JEŻOWA 7:30 D0 13:30

Drodzy Rodzice! Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola pozostaje na takich samych zasadach jak w ubiegłym roku szkolnym. Dzieci odbierane są w drzwiach przez pomoc nauczyciela, która pomaga rozbierać się dzieciom w szatni. Ta sama procedura obowiązuje przy odbiorze dziecka. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie zdrowe dziecko, dlatego apelujemy o rozsądek i nie przysyłanie do przedszkola dzieci w sytuacjach podejrzenia jakiejkolwiek choroby. W uzasadnionych przypadkach (widoczne objawy choroby u dziecka) nauczyciel ma prawo odmówić pozostawienia dziecka w przedszkolu. DBAJMY O SIEBIE WZAJEMNIE!

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE

– Dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godziny 8:45.

– Każdy przedszkolak  ma przypisaną imieniem i znaczkiem swoją szafkę w szatni – w pierwszych dniach pomocą służyć będą panie dyżurujące.

– Każde dziecko ma obuwie zmienne  na gumowej białej podeszwie, najlepiej pełne, zapinane na rzep.

– W podpisanym woreczku prosimy zostawić komplet ubranek dla dziecka na zmianę ( skarpetki, majteczki, getry, spodenki, koszulka, bluzeczka).

– Wszystkie inne informacje zostaną podane w pierwszych dniach września.

– Przypominamy, że dziecko z przedszkola powinno być odbierane tylko przez rodziców  lub prawnych opiekunów dziecka. W szczególnych przypadkach dziecko może być odbierane przez inne osoby, jeżeli rodzice wcześniej złożą u nauczycieli pisemne upoważnienie. Nie wydajemy dzieci na prośby telefoniczne.

POWODZENIA I DO ZOBACZENIA KOCHANE PRZEDSZKOLAKI!

Leave a Comment