Przedszkole w Ciasnej prowadzi swoją działalność od kilkudziesięciu lat.

Naszym celem jest poszukiwanie i wydobywanie talentów, które drzemią w dzieciach.

Pragniemy dać im możliwość rozwoju indywidualnych zdolności. Naszą pracę opieramy na otwartej komunikacji z dziećmi, wzajemnym poczuciu bezpieczeństwa i wysokich kwalifikacjach kadry pedagogicznej. Zależy nam również na podjęciu dialogu i współpracy z rodzicami Kierujemy się szeroko pojętym dobrem dzieci.

Chcemy nauczyć je wrażliwości na potrzeby innych, szacunku do własnego państwa oraz poszanowania praw innych ludzi. Wyróżnia nas rodzinna atmosfera, wysoki poziom edukacyjny, troska o dobro dzieci i nieustająca chęć rozwijania swoich umiejętności .

W naszym przedszkolu szczególną uwagę przywiązujemy do nauki tańców, gry na instrumentach perkusyjnych, śpiewu, słuchania muzyki i zabaw muzyczno – ruchowych.

W przedszkolu zapewniamy bezpieczne warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka:

 • Wykorzystujemy metody aktywizujące: pedagogikę zabawy „ KLANZA”, aktywne słuchanie muzyki wg B. Strauss, C.Orffa, R. Labana, „Dziecięcą matematykę” i inne.
 • Rozwijamy umiejętność posługiwania się mową;
 • Prowadzimy ćwiczenia logopedyczne i logorytmiczne;
 • Stwarzamy warunki do twórczego, kreatywnego myślenia i działania;
 • Prowadzimy doświadczenia i eksperymenty dla dzieci;
 • Spotykamy się z ludźmi różnych zawodów;
 • Uczestniczymy w akcjach o zasięgu regionalnym i krajowym np.„ Cała Polska czyta dzieciom”
 • Organizujemy audycje muzyczne z elementami rytmiki;
 • Dzieci mają możliwość uczestniczenia w różnych konkursach;
 • Wspólne uroczystości i imprezy, wycieczki;
 • Uczymy języka angielskiego i języka niemieckiego.