Wybierz swoje przedszkole

Chcesz sprawdzić najnowsze aktualności bądź informacje dotyczące przedszkola do którego uczęszcza Twoja pociecha? Wybierz odpowiednie przedszkole:

Przedszkole w Ciasnej prowadzi swoją działalność od kilkudziesięciu lat.

Naszym celem jest poszukiwanie i wydobywanie talentów, które drzemią w dzieciach.

Pragniemy dać im możliwość rozwoju indywidualnych zdolności. Naszą pracę opieramy na otwartej komunikacji z dziećmi, wzajemnym poczuciu bezpieczeństwa i wysokich kwalifikacjach kadry pedagogicznej. Zależy nam również na podjęciu dialogu i współpracy z rodzicami, kierujemy się szeroko pojętym dobrem dzieci.

Chcemy nauczyć je wrażliwości na potrzeby innych, szacunku do własnego państwa oraz poszanowania praw innych ludzi. Wyróżnia nas rodzinna atmosfera, wysoki poziom edukacyjny, troska o dobro dzieci i nieustająca chęć rozwijania swoich umiejętności.

W naszym przedszkolu szczególną uwagę przywiązujemy do nauki tańców, gry na instrumentach perkusyjnych, śpiewu, słuchania muzyki i zabaw muzyczno – ruchowych.

W przedszkolu zapewniamy bezpieczne warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka:

 • Wykorzystujemy metody aktywizujące: pedagogikę zabawy „KLANZA”, aktywne słuchanie muzyki wg B. Strauss, C.Orffa, R. Labana, „Dziecięcą matematykę” i inne;
 • Rozwijamy umiejętność posługiwania się mową;
 • Prowadzimy ćwiczenia logopedyczne i logorytmiczne;
 • Stwarzamy warunki do twórczego, kreatywnego myślenia i działania;
 • Prowadzimy doświadczenia i eksperymenty dla dzieci;
 • Spotykamy się z ludźmi różnych zawodów;
 • Uczestniczymy w akcjach o zasięgu regionalnym i krajowym np. „Cała Polska czyta dzieciom”;
 • Organizujemy audycje muzyczne z elementami rytmiki;
 • Dzieci mają możliwość uczestniczenia w różnych konkursach;
 • Wspólne uroczystości i imprezy, wycieczki;
 • Uczymy języka angielskiego i języka niemieckiego.

Bawimy się muzyką , tańcem, ruchem, śpiewem – odkryjemy talent twojego dziecka