Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. 21 marca nasze przedszkolaki wyruszyły barwnym korowodem aby powitać wiosnę. Podczas marszu dzieci śpiewały wiosenne piosenki, dzięki którym nasz korowód nie pozostał niezauważony. Wszyscy przechodnie uśmiechem reagowali na widok tak barwnej i roześmianej gromady dzieci. Do przedszkola wracaliśmy niosąc kolorowy gaik. Teraz pozostało nam już tylko czekać, aż wiosna zagości na dobre i całą przyrodę obudzi do życia z długiego zimowego snu