21 kwietnia maluszki obchodziły ,,Dzień Ziemi”. Najpierw dzieci obejrzały filmik
edukacyjny, który przybliżył dzieciom dobrodziejstwa jakie daje nam Ziemia, a także
ukazał niebezpieczeństwa jej zagrażające. Po czym dzieci wzięły udział różnych
zabawach i zajęciach jak :,,Foliowe baloniki, ,,Butelka na taśmie” i inne”, układały
puzzle związane z tematem, a na koniec malowały kulę ziemską. Po zajęciach w sali
cała grupa poszła na spacer wokół przedszkola z hasłami ekologicznymi. Działania te
miały na celu uwrażliwienie na piękno przyrody, kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za nią poprzez wykształcenie codziennych nawyków
proekologicznych.

Leave a Comment