10 listopada w grupie maluszków odbył się DZIEŃ SPADAJĄCEGO
LIŚCIA.. Po wysłuchaniu opowiadania ,,Jak brzoza listki rozdawała”
dzieci brały udział w rożnych zabawach związanych z tematem dnia:
segregowały liście według kształtu, układały rytmy z jesiennego
materiału przyrodniczego, przechodziły bosymi nóżkami pościeżce
sensorycznej, układały wianki z kolorowych liści a na koniec wykonały
pracę plastyczną.