„Matematyka jest królową wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a prostość i oczywistość jej strojem.”
                                              /Jędrzej Śniadecki/

15 marca „Sówki” i „Wróbelki” obchodziły MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MATEMATYKI.

W naszym przedszkolu dbamy o to, aby matematyka była przyjemna i dawała radość. Udział w grach i różnorodnych zabawach matematycznych znakomicie rozwija kompetencje matematyczne.

Podczas DNIA MATEMATYKI „Wróbelki” i „Sówki” rozwiązywały różne zadania, w których należało określić kierunki, liczyć, rozpoznawać cyfry i przyporządkować im odpowiednią liczbę elementów, klasyfikować figury geometryczne ze względu na określoną cechę jakościową i ilościową, ustawić element na macie według określonego kodu. Zabawy umysłowe przeplatane były matematycznymi zabawami ruchowymi.

Dzisiaj u nas królowała MATEMATYKA!

Leave a Comment