DRODZY RODZICE!

Drodzy Rodzice!

Od 18 maja 2020r. otwieramy przedszkole w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10

W pierwszej kolejności przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących.

 1. Ze względu na sytuację epidemiologiczną powiatu oraz zarządzenie Wójta Gminy Ciasna do przedszkola zostanie przyjętych nie więcej niż 10 dzieci.
 2. Na terenie przedszkola dzieci powyżej 4 roku życia będą nosić maseczki na wyraźne wskazanie rodzica.
 3. Rodzice dzieci korzystających z przedszkola pokrywają koszty za pobyt i wyżywienie na dotychczasowych zasadach.
 4. Chęć przysłania dziecka do przedszkola rodzice zgłaszają dyrektorowi przedszkola (tel.34  3535527) do środy poprzedzającej tydzień, od którego dziecko ma przyjść do przedszkola (poniedziałek).
 5. Apelujemy o rozsądek rodziców i nie przysyłanie do przedszkola dzieci w sytuacji podejrzenia jakiejkolwiek choroby.
 6. W uzasadnionych przypadkach (widoczne  objawy  chorobowe  u dziecka ) nauczyciel ma prawo odmówić  pozostawienia dziecka w przedszkolu.
 7. Rodzic przyprowadzający dziecko, oddaje je w drzwiach przedszkola pod opiekę pomocy nauczyciela, która pomaga mu w szatni w przebraniu się. Ta sama procedura  obowiązuje przy odbiorze, gdyż rodzice nie maja wstępu na teren placówki.
 8. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, zajęcia będą miały innych charakter od dotychczasowych, będziemy się starali ograniczyć zabawę w grupie do minimum.
 9. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci nie będą opuszczały terenu przedszkola (nie będą korzystać ze spacerów), ale będą korzystały z placu zabaw przy przedszkolu.
 10. Zmniejszymy liczbę dostępnych zabawek, pozostawiając  wyłącznie te łatwe w dezynfekcji.Prosimy też, aby dzieci nie przynosiły swoich zabawek, czy zbędnych rzeczy.
 11. Pracownicy przedszkola dołożą wszelkich starań o bezpieczeństwo dzieci, ale trzeba mieć świadomość, że to bezpieczeństwo nie zależy tylko od nas.
 12. Rodziców przyprowadzających dziecko po przerwie do przedszkola prosimy o  podanie aktualnego numeru telefonu  na  wypadek zdarzeń nagłych.