Od 1 września wszystkie oddziały naszego przedszkola rozpoczynają swoją działalność. Z niecierpliwością czekamy na Wasze dzieci. Przedszkole bez nich jest po prostu smutne.

Dołożyliśmy starań aby  dostosować pracę przedszkola do obowiązujących wytycznych GIS i MEN. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam dzieci ustaliliśmy też wewnętrzne procedury funkcjonowania przedszkola w tym trudnym czasie. Wiąże się to z pewnymi niedogodnościami/ograniczeniami ale wprowadzamy je w trosce o Wasze dzieci i na czas absolutnie niezbędny.

Poniżej zamieszczamy pismo Wójta Gminy Ciasna  z prośbą  o zapoznanie się z nim

Elżbieta Janik – wicedyrektor

oraz nauczyciele i pracownicy obsługi

Rodzicu, przyprowadzając swoje dziecko musisz wiedzieć że:

  1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie zdrowe dziecko, dlatego też apelujemy o rozsądek i nie przysyłanie do przedszkola dzieci w sytuacji podejrzenia jakiejkolwiek choroby.
  2. W uzasadnionych przypadkach  (widoczne  objawy  chorobowe  u dziecka ) nauczyciel  ma prawo odmówić  pozostawienia dziecka w przedszkolu.
  3. Rodzic przyprowadzający dziecko, oddaje je w drzwiach przedszkola pod opiekę pomocy nauczyciela, która pomaga mu w szatni w przebraniu się. Ta sama procedura  obowiązuje przy odbiorze. Ograniczamy wstęp rodziców i  osób trzecich  na teren placówki aby zminimalizować zagrożenie.
  4. Do kwietnia nie będziemy organizować imprez/uroczystości oraz uczestniczyć w konkursach poza naszym przedszkolem. Nie planujemy też wycieczek.
  5. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci nie będą opuszczały terenu przedszkola (nie będą korzystać ze spacerów), ale będą korzystały z placu zabaw przy przedszkolu, który będzie systematycznie dezynfekowany.
  6. Zmniejszymy liczbę dostępnych zabawek,  pozostawiając  wyłącznie te łatwe w  dezynfekcji, dlatego też prosimy aby dzieci nie przynosiły swoich  zabawek, czy zbędnych rzeczy.
  7. Te ograniczenia zostały podyktowane wyłącznie troską o zdrowie Państwa dzieci. Pracownicy przedszkola dołożą wszelkich starań o ich bezpieczeństwo  ale trzeba mieć świadomość, że to  bezpieczeństwo nie  zależy tylko od nas.

Leave a Comment