Sadzenie i sianie z dziećmi to okazja do obserwacji przyrodniczych, poznania cyklu życia roślin. Dzieci poznają budowę i różnorodność nasion, układanie nasiona w ziemi oraz warunki niezbędne różnym roślinom do wzrostu.  To wszystko dostarczało dzieciom mnóstwa radości i satysfakcji.

Leave a Comment