13 października „Wróbelki” i „Sówki” wzięły udział w warsztatach ekologicznych pod nazwą „Dobre rady na codzienne odpady”. Warsztaty odbyły się w siedzibie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górna Liswartą” w Kalinie. Podczas zajęć edukacyjnych na temat segregacji odpadów przedszkolaki zobaczyły prezentację multimedialną, z której dowiedziały się m.in. ile śmieci produkujemy w naszych domach, co zrobić by zmniejszyć ilość odpadów, jakim zagrożeniem są dzikie wysypiska śmieci. W zapamiętaniu wielu ważnych informacji pomogła dzieciom grupowa  praca  plastyczna. Dzieci zwiedziły również ekspozycję przyrodniczą. Podczas wyjścia w teren zobaczyły głaz narzutowy nazywany „Diabelskim kamieniem” oraz staw w miejscowości Olszyna. Zajęcia, w których brały udział nasze przedszkolaki przyczyniają się w dużym stopniu do kształtowania postawy ekologicznej w zakresie segregowania odpadów, a w ten sposób, ratowania Ziemi. Mali ekolodzy uświadomiły sobie, jak dużo mogą zrobić, nie wkładając wcale wiele wysiłku. Obiecali, że będą dbać o środowisko i postarają się nakłaniać do tego innych, a przede wszystkim swoich bliskich.

Leave a Comment