17 października Żabki wzięły udział w warsztatach ekologicznych pod nazwą „Święto drzewa”. Warsztaty odbyły się w siedzibie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górna Liswartą” w Kalinie. Podczas zajęć edukacyjnych na temat drzew przedszkolaki zobaczyły prezentację multimedialną, z której dowiedziały się m.in. po co są drzewa, jakie mają znaczenia dla środowiska oraz jakie znamy gatunki drzew. W zapamiętaniu wielu ważnych informacji pomogła dzieciom praca plastyczna. Dzieci zwiedziły również ekspozycję przyrodniczą – ogromną makietę lasu. Podczas wyjścia w teren zobaczyły głaz narzutowy nazywany „Diabelskim kamieniem” oraz staw w miejscowości Olszyna. Zajęcia, w których brały udział nasze przedszkolaki przyczyniają się w dużym stopniu do kształtowania postawy ekologicznej.

Leave a Comment