Przedszkole w Jeżowej odwiedził pan Policjant, który przybliżył dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz przypomniał numery alarmowe. Dzieci otrzymały wskazówki, jak zachować się sytuacji spotkania osoby obcej. Jednak największym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego, niezbędnego podczas wykonywania pracy policjanta. Dzieci pokazały również jak należy przechodzić po pasach, znajdujących się obok przedszkola. Na koniec spotkania ,,Żabki” podziękowały panu Policjantowi wręczając mu dyplom.

Leave a Comment