W tym roku szkolnym odbyła się już VII edycja Gminnego Konkursu Plastycznego dla Rodzin organizowanego przez Przedszkole w Ciasnej. Hasło konkursu brzmiało: „EKO RODZINA TO MY!”. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie i promowanie więzi rodzinnych, umacnianie wpływu rodziny jako wzorca prawidłowych zachowań, promocja zachowań proekologicznych, prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznych oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej.
       Na konkurs wpłynęło 30 pieknych prac z wszystkich przedszkoli naszej gminy. Komisja konkursowa przyznała trzy równorzędne nagrody oraz sześć wyróżnień. Nagrody nawiązywały do przesłania konkursu – były to rodzinne gry o tematyce ekologicznej oraz akcesoria plastyczne. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki.

        Nagrodzeni zostali:

– Emilia Piecka z Rodziną – Przedszkole Glinica
– Jakub Janota z Rodziną – Przedszkole Jeżowa
– Fabian Małek z Rodziną – Przedszkole Sieraków

 Wyróżnieni zostali:

– Julia Pollok z Rodziną – Przedszkole Glinica
– Marta i Milena Garus z Rodziną – Przedszkole Zborowskie
– Oliwia Kierat z Rodziną – Przedszkole Sieraków
– Klara Cieśla z Rodziną – Przedszkole Ciasna
– Zofia Bińkowska z Rodziną – Przedszkole Ciasna
– Maksymilian Nowak z Rodziną – Przedszkole Zborowskie

       Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, szczególnie Rodzicom za ich zaangażowanie.

                                                                        Sylwia Kulej
                                                                        Beata Popanda
                                                                        Anna Szukalska

Leave a Comment