VI Gminny Konkurs Plastyczny “Moja rodzina dba o zdrowie”

W tym roku szkolnym odbyła się już VI edycja Gminnego Konkursu Plastycznego dla
Rodzin organizowanego przez Przedszkole w Ciasnej. Hasło konkursu brzmiało: “Moja
rodzina dba o zdrowie”. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie i promowanie więzi
rodzinnych, zachęcanie i stwarzanie okazji do wspólnego spędzania czasu, promowanie
zdrowego stylu życia w rodzinie, a także popularyzacja twórczości plastycznej oraz
kształtowanie wrażliwości estetycznej.


Na konkurs wpłynęło 28 pięknych prac z wszystkich przedszkoli naszej gminy.
Komisja konkursowa przyznała trzy równorzędne nagrody oraz sześć wyróżnień. Nagrody
nawiązywały do przesłania konkursu – były to rodzinne gry o tematyce dotyczącej dbałości o
zdrowie oraz akcesoria plastyczne. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz
upominki za udział.


Nagrodzeni zostali:

  • Kasper Janota z Rodziną – Przedszkole Jeżowa
  • Mikołaj Podgórski z Rodziną – Przedszkole Sieraków
  • Aleksandra i Tymon Witek z Rodziną – Przedszkole Zborowskie

Wyróżnieni zostali:

  • Adam Wieloch z Rodziną – Przedszkole Ciasna
  • Emilia Klabis z Rodziną – Przedszkole Ciasna
  • Wojciech Szukalski z Rodziną – Przedszkole Ciasna
  • Oliwia Kierat z Rodziną – Przedszkole Sieraków
  • Daniel Wawrzynek z Rodziną – Przedszkole Sieraków
  • Marta i Milena Garus z Rodziną – Przedszkole Zborowskie

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, szczególnie Rodzicom za
ich zaangażowanie.