27.09.2022 roku odbyło się spotkanie z Policjantem. Nasz gość opowiadał dzieciom o bezpieczeństwie na co dzień. Głównym celem spotkania było zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwami grożącymi im w trakcie drogi do przedszkola, uświadomienie dziecka jak prawidłowo należy korzystać z drogi oraz jak zachować się, gdy spotkają na swojej drodze obcą osobę. Funkcjonariusz pokazał nam swoje wyposażenie i umundurowanie, które jest niezbędne podczas wykonywanej służby – wzbudziło to wielkie zainteresowanie ze strony dzieci. Na koniec spotkania dzieci podziękowały Policjantowi wręczając dyplom.

Leave a Comment