Przedszkolacy ze Zborowskiego spotkali się z przedstawicielem KP Policji w Lublińcu, naszym dzielnicowym panem Dawidem Wocłowem. Dzieci poznały charakter pracy policjanta, strój służbowy oraz akcesoria niezbędne w pełnieniu obowiązków stróża prawa.

Nasi przedszkolacy wykazali się praktyczną znajomością zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, jak również wiedzą dotyczącą zachowania się w kontaktach z nieznajomymi osobami i nieznanymi zwierzętami.

Dzieci utrwaliły wiadomości dotyczące zastosowania numerów alarmowych i sposobów postępowania w sytuacji zagrożenia.

Leave a Comment