ZAJĘCIA ZDALNE – 12.04 – 16.04.2021r.

TEMAT TYGODNIA – „PRACA ROLNIKA”

PONIEDZIAŁEK  – Dzień w gospodarstwie

 • „Rozmowy zwierząt” – uważne słuchanie utworu i rozumienie jego treści.
 • KP s 48 -kącik grafomotoryczny – pisanie nazw zwierząt po śladzie
 • „Wiejskie odgłosy” – rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie aparatu mowy
 • Bal w zagrodzie – zabawa ruchowa
 • Wykonanie zadania w karcie pracy s 44a łączenie młodych i dorosłych zwierząt tego samego gatunku
 • S 44b – przeliczanie figur zabawy ruchowo – słuchowe, odczytywanie zdań łączenie ich z obrazkiem
 • Praca plastyczna „Zwierzęta w zagrodzie
 • Młodsze dzieci KP s 25 – łączenie zwierząt z pokarmami, liczenie ich, rysowanie w ramce tyle kresek ile jest zwierząt

WTOREK – Na polu

 • Zabawy ruchowe „Gimnastyka z wiejskimi zwierzętami”
 • Słuchanie wiersza L.Wiszniewskiego  „Wspólna praca”- wyjaśnienie trudnych słów, rozmowa kierowana pytaniami dotycząca treści.
 • Obejrzenie filmiku i rozmowa na temat: Dlaczego rodziny rosną?
 • Zabawa ruchowa : Taczki”
 • Wykonanie zadania w KP s 45a –przypomnienie cyklu rozwoju roślin, zaznaczenie kolejności,rysowanie po śladzie pędów fasoli. KP s 45b -rysowanie drogi w labiryncie, klasyfikowanie warzyw i owoców
 • Zabawy na świeżym powietrzu
 • „Rolnik w polu” – masażyk wg  B.Gawrońskiej

ŚRODA –Maszyny rolnicze

 • Obejrzenie filmiku edukacyjnego: Prace w polu na wsi – maszyny i narzędzia rolnicze.
 • „Maszyny rolnicze”- ćwiczenia słownikowe. Podział nazw maszyn i narzędzi na sylaby i głoski
 • Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania
 • Zabawa ruchowa : „ Orzemy pole”
 • Książka zabaw z literami s. 63 – ćwiczenia w czytaniu prostego tekstu.
 • Umiemy liczyć – zabawy zliczeniem, dodawaniem.
 • Wykonanie zadania w KP s46a – zapisywanie i rozwiązywanie działań arytmetycznych, dodawanie w zakresie 10. Czytanie sylab i utworzonych z nich wyrazów.

CZWARTEK -Wiejskie produkty

 • Słuchanie opowiadania oraz obejrzenie filmiku : „Jak powstaje chleb”?–rozmowa kierowana pytaniami.
 • Różne zboża – oglądanie ilustracji w Książce zabaw z literami, rozmowa do czego wykorzystuje się zboża?.
 • Masażyk „Babcia placek ugniatała”
 • Zabawa ruchowa:”Maszyny rolnicze”
 • Wykonanie zadania w KP s 47a – układanie historyjki obrazkowej o powstawaniu chleba numerowanie kolejnych obrazków, rysowanie ostatniego elementu historyjki.
 • Lepienie pieczywaz masy solnej .
 • Wiosenny spacer z rodzicami  ,obserwacja pracy na polach

PIĄTEK –Cztery pory roku w gospodarstwie

 • Słuchanie wiersza H. Zdzitowieckiej–„ Od wiosny do wiosny”
 • Wykonanie zadania w KP s 47b – odnajdywanie elementów niepasujących do prezentowanej pory roku, nalepianie nazw pór roku pod obrazkami.
 • „Stary Donald farmę miał”- zabawa ruchowa, ortofoniczna przy piosence.
 • „Co zaczyna się głoską…?”- zabawa słownikowa.
 • „Ciasteczka”- propozycja pieczenia ciasteczek z rodzicami według podanego przepisu.
 • Wykonanie zadania w KP s 48b -kącik grafomotoryczny- uzupełnianie tabeli symbolami według wzoru.

SZCZEGÓŁOWE PROPOZYCJE Z OPISEM, FILMIKAMI I ZAŁĄCZNIKAMI BĘDĄ PEZESYŁANE KAŻDEGO DNIA NA GRUPIE WhatsApp.

Leave a Comment