W tym roku szkolnym nasze przedszkole bierze udział w akcjach Małego Wolontariatu. Udział w Małym Wolontariacie rozwija u dzieci poczucie empatii i wrażliwości na potrzeby innych, kształtuje właściwe postawy społeczne, uczy bezinteresownej pomocy, wyrabia potrzebę odpowiedzialności za siebie i za innych. Mówiąc o korzyściach płynących z udziału dzieci w wolontariacie należy zwrócić również uwagę na wpływ małych wolontariuszy na rodziny i najbliższe otoczenie. O idei wolontariatu opowiadała przedszkolakom Pani Ela Wieczorek – koordynator szkolnego wolontariatu- która wręczyła dzieciom medale Małego Wolontariusza, wykonane przez wolontariuszy ze szkoły.

Pierwszą akcją, w którą zaangażowała się nasza grupa to ,,Święty Mikołaj na Kresach” Idea tegorocznej akcji polegał na przygotowaniu przez uczniów jednej grupy czy klasy paczki dla jednego kolegi/koleżanki z Ukrainy. Sówki przygotowały paczkę która zawierała przybory szkolne, plastyczne oraz słodycze. Dziękuję rodzicom za pomoc i zaangażowanie w akcję.

Leave a Comment