PROSZĘ O POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA DO DNIA 13.04.2022r. MOŻNA POTWIERDZIĆ TELEFONICZNIE ( 34 3535527)

BĄDŹ OSOBIŚCIE.