LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA W CIASNEJ I ODDZIAŁÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023