Tegoroczne obchody Dnia Ziemi odbyły się 22 kwietnia pod znakiem sportowych emocji. Dzieci zmagały się z konkurencjami sportowymi z wykorzystaniem nieużytków. W trakcie wspólnej zabawy dzieci segregowały odpady do odpowiednich pojemników. Poznały znaczenie recyklingu dla ochrony środowiska, tańczyły na gazetach, wzięły udział w quizie ekologicznym, rozwiązywały zagadki i słuchały próśb roślin i zwierząt. Uwieńczeniem obchodów było złożenie przyrzeczenia ochrony przyrody. Dzień Ziemi był kolejnym miłym spotkaniem z przyrodą. Dzięki takim spotkaniom, kształtujemy u dzieci szacunek do przyrody, uwrażliwiamy na jej piękno i uświadamiamy konieczność troski o jej ochronę.