22 kwietnia obchodziliśmy w naszym przedszkolu „Dzień Ziemi”. W czasie wspólnych zabaw dzieci wykazały się sporą wiedzą na temat dbałości o najbliższe środowisko, znają ekologiczny sposób wyrzucania śmieci.  Zapoznały się z niebezpieczeństwami grożącymi środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka oraz słowami – „ekologia, segregacja śmieci, recykling.” Po zajęciach grupa wyszła na spacer „Małych ekologów”  w okolicy przedszkola.

Leave a Comment