Pod takim hasłem 21.09.2021r. w przedszkolu w Ciasnej, przebiegało spotkanie z przedstawicielem KP Policji w Lublińcu.

Nasi przedszkolacy wykazali się praktyczną znajomością zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, jak również wiedzą dotyczącą zachowania się w kontaktach z nieznajomymi osobami i nieznanymi zwierzętami.

Dzieci utrwaliły wiadomości dotyczące zastosowania numerów alarmowych i sposobów postępowania w sytuacji zagrożenia.

Przedszkolacy poznali charakter pracy policjanta, strój służbowy oraz akcesoria niezbędne w pełnieniu obowiązków stróża prawa.

Leave a Comment