ZAPISY DO PRZEDSZKOLA!

Przedszkole

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W CIASNEJ

OGŁASZA ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 Pobieranie wniosków w oddziałach przedszkolnych

od 25.02.2019 do 15.03.2019

 Przyjmowanie wypełnionych wniosków

w Przedszkolu w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10 do 15.03.2019r.   

w dniach:

Poniedziałki:   8:00 – 11:00

Wtorki:  11:00 – 15:00

Piątki:   8:00 – 11:00

W przedszkolu zapewniamy bezpieczne warunki do wszechstronnego rozwoju Twojego dziecka:

  • Wykorzystujemy metody aktywizujące: pedagogikę zabawy „KLANZA”, aktywne słuchanie muzyki wg B.Strauss, Orffa, R.Labana, „Dziecięcą Matematykę”
  • Rozwijamy umiejętność posługiwania się mową
  • Prowadzimy ćwiczenia logopedyczne i logorytmiczne
  • Stwarzamy warunki do twórczego, kreatywnego myślenia i działania
  • Organizujemy zajęcia z rytmiki
  • Uczymy języka angielskiego
  • Uczymy języka niemieckiego

W NASZYM PRZEDSZKOLU SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PRZYWIĄZUJEMY DO NAUKI TAŃCÓW, GRY NA INSTRUMENTACH PERKUSYJNYCH, ŚPIEWU I ZABAW MUZYCZNO-RUCHOWYCH

Zapewniamy „ZDROWE ODŻYWIANIE”

  • Pełnowartościowe świeżo przygotowane śniadania i obiady
  • Codziennie serwujemy owoce i warzywa
  • Propagujemy akcję „Mamo, tato piję wodę”